Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA QUA CÁC NĂM

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…bộ đề thi đại học môn hóa các khối A, B các năm 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012.

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2007: Đề thi Đáp án

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2008: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2009: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2010: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2011: Đề thi Đáp án

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2012:

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2007: Đề thi Đáp án

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2008: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2009: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2010: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2011: Tải file

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối B năm 2012:

You can leave a response.