Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

TUYỂN TẬP 6 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ LTĐH

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các bạn tuyển tập 6 chuyên đề bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ luyện thi đại học chi tiết và đầy đủ có đáp án

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5.

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon no: Phần 1, phần 2.

Chuyên đề 3 : Hiđrocacbon không no: Anken phần 1, Anken phần 2, Anken phần 3, ANKADIEN – ANKIN – TECPEN (Phần 1), ANKADIEN – ANKIN – TECPEN (Phần 2), ANKADIEN – ANKIN – TECPEN (Phần 3).

Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon  thiên nhiên: Phần 1, phần 2.

Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol: Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5.

Chuyên đề 6 : Anđehit – Xeton – Axitcacboxylic: Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4.

You can leave a response.