Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Phrasal Verb ( U )

[Giasudhsphn.com]- Trung tâm gia sư đại học sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp Tiếng Anh– Phrasal Verb ( U ).

 

Phrasal Verb Definition Example
use * up use all of something I used up all of the soap, so we need to buy some more.
Tags:
You can leave a response.