Gia sư sư phạm » Thư viện học

Hình bình hành và những điều cần biết

 [Giasudhsphn.com] – Hình bình hành và những điều biết do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Ta có tứ giác ABCD là hình bình hành <=> AB // CD và AD // BC

Nhận xét: Từ định nghĩa hình bình hành và hình thang

=> Hình bình hành là một hình thang đặc biệt ( Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song song).

2. Tính chất

Hình bình hành có đầy đủ các tính chất  của một hình thang, ngoài ra nó còn một số tính chất sau:

a) Tính chất về cạnh.

Định lý 1: Trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau.

Định lý 2 (Đảo của định lý 1): Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Định lý 3: Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

b) Tính chất về góc

Định lý 1: Trong hình bình hành có các góc đối bằng nhau.

Định lý 2 ( Đảo của định lý 1): Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

c) Tính chất về đường chéo

Định lý: Một tứ giác là hình bình hành khi và chỉ khi hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết

  1. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
  2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
  3. Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
  4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  5. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

 

 

 

 

 

 

You can leave a response.