Gia sư sư phạm » Vượt lên số phận

Vượt lên chính mình & Khát vọng sống

[Giasudhsphn.com] – Trung tâm gia sư sư phạm sưu tầm những câu chuyện vượt lên chính mình và khát vọng sống từ những mảnh ghép của cuộc sống.

Vượt lên chính mình

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH VÀ KHÁT VỌNG SỐNG!

1. Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

2. Nhật Ký Mãi mãi tuổi hai mươi.

 

Giasudhsphn.com sưu tầm

You can leave a response.

Các bài viết liên quan: