Gia sư sư phạm » Tin tuyển sinh năm 2013

Tuyển sinh 2013 sẽ không tăng thêm chỉ tiêu

[Giasudhsph.com] – Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch tài chính, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới các bậc học năm 2013 như sau: Tiến sĩ : 1.350, tăng 10-12 % so với năm 2012; Thạc sĩ: 27.000, tăng khoảng 5 % so với năm 2012. Chỉ tiêu ĐH chính quy là 133.000; Liên thông, văn bằng 2 chính quy là 30.000…

Năm 2013, không tăng chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ

Sáng nay 27.12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị kế hoạch ngân sách các trường, đơn vị trực thuộc Bộ để bàn công tác phân bổ ngân sách cho năm 2013.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính (Bộ GD-ĐT) cho biết: Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, trong năm 2013 và những năm tiếp theo sẽ không tăng chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy; đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật.

Chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy được xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Chỉ tiêu vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa học vừa làm tiếp tục được xác định tối đa bằng khoảng 50 % so với chỉ tiêu chính quy.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH tiếp tục giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình giảm 20 %/năm, các trường trực thuộc Bộ dự kiến giảm chỉ tiêu với lộ trình nhanh hơn và chấm dứt đào tạo trung cấp trước năm 2017. Đặc biệt, trong năm 2013 không đào tạo trung cấp chuyên nghiệp vừa học vừa làm tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ.

 

Chỉ tiêu dự kiến

Cũng theo thông tin từ Vụ Kế hoạch tài chính, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới các bậc học năm 2013 như sau: Tiến sĩ : 1.350, tăng 10-12 % so với năm 2012; Thạc sĩ: 27.000, tăng khoảng 5 % so với năm 2012. Chỉ tiêu ĐH chính quy là 133.000; Liên thông, văn bằng 2 chính quy là 30.000; Hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2 hình thức vừa học vừa làm là 66.500; Đào tạo từ xa là 40.000.

Chỉ tiêu CĐ hệ chính quy là 17.000; Liên thông, văn bằng 2 chính quy là 4.800; Hệ vừa học vừa làm, liên thông theo hình thức vừa học vừa làm là 2.000.

Đối với chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, dự kiến tuyển mới là 7.200, giảm khoảng 30% so với năm 2012.

You can leave a response.