Gia sư sư phạm » Tin tuyển sinh năm 2013

Tuyển sinh 2013: nhiều trường giảm chỉ tiêu dự kiến

[Giasudhsphn.com] – Sau khi tổng kết kỳ tuyển sinh 2012, nhiều trườing đã dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2013 với xu hướng giảm hơn năm trước để đảm bảo số lượng tuyển sinh.

Nhiều trường đại học dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

ĐH Quốc gia TP.HCM: 2 trường ĐH (Khoa học xã hội và nhân văn, Bách khoa) dự kiến tăng 50 chỉ tiêu/trường. Trường ĐH Quốc tế tăng 100 chỉ tiêu vì dự kiến mở thêm ngành kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro, ngành dược. Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Công nghệ thông tin vẫn sẽ giữ nguyên chỉ tiêu như năm ngoái.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến tăng 500 chỉ tiêu bậc ĐH (tổng chỉ tiêu 5.500), bậc CĐ vẫn giữ nguyên với 5.000 chỉ tiêu. Trường ĐH Hoa Sen dự kiến tăng 200 vì có một ngành mới là kỹ thuật phần mềm (60 chỉ tiêu) và đang xin phép mở 2 ngành khác là thiết kế nội thất (70), quản trị công nghệ môi trường (70).

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM giữ nguyên chỉ tiêu bậc ĐH, CĐ nhưng giảm chỉ tiêu TCCN từ 1.000 xuống 500.

Trường ĐH Sài Gòn sẽ tăng chỉ tiêu dành cho các ngành sư phạm như giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non. Trường ĐH Văn Lang dự kiến vẫn tuyển 2.000 như năm ngoái.

You can leave a response.