Gia sư sư phạm » Tin tuyển sinh năm 2013

Tuyển sinh 2013: các trường quân đội chặt chẽ hơn trong xét tuyển

[Giasudhsphn.com] – Trong hội nghị tuyển sinh 2013 sáng nay (27-02), ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc Phòng đã bàn về phương án tuyển sinh cũng như các công tác chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm nay.

Rút kinh nghiệm từ mùa tuyển sinh 2012

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyển sinh quân sự đã báo cáo những kết quả tổng kết công tác tuyển sinh năm 2012 và đưa ra phương hướng công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) năm 2013. Theo đó, năm 2013 với mục tiêu thực hiện nghiêm túc quy định trong Luật Giáo dục, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác TSQS phải đáp ứng yêu cầu đào tạo theo đặc thù riêng của quân đội; tuyển sinh đào tạo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng cường các loại hình đào tạo cơ bản, đào tạo theo cơ cấu vùng miền; thực hiện tốt công tác tuyển sinh ở tất cả các khâu, kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử.

Ban tuyển sinh cũng đã nêu một số giải pháp cơ bản như: Tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS, tạo sự đồng thuận và sự hỗ trợ của dư luận trong quá trình tổ chức thực hiện, thu hút nguồn thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức chặt chẽ việc sơ tuyển và đăng ký dự thi ở các đơn vị, địa phương; song song với thực hiện nghiêm túc các quy định của quy chế, công tác coi thi vẫn là một khâu cần được tăng cường trong quy trình tuyển sinh.

Về công tác chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi các môn tự luận, chấm theo đúng quy trình 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt; việc cho điểm theo đúng đáp án và thang điểm của Bộ GD và ĐT… Thành lập ban thanh tra và tổ chức chấm thanh tra theo đúng quy chế.

Bàn về điểm chuẩn và điểm sàn đại học

Phương án xây dựng điểm chuẩn tuyển sinh ĐH, CĐ không thấp hơn điểm sàn của Bộ GD và ĐT quy định. Tiếp tục thực hiện phương án xác định một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; điểm chuẩn đối với thí sinh khu vực phái Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào). Riêng Trường ĐH Nguyễn Huệ vẫn xác định điểm chuẩn đến từng quân khu phía Nam (quân nhân tại ngũ là người phía Nam được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyển sinh quân sự đã báo cáo những kết quả tổng kết công tác tuyển sinhnăm 2012 và đưa ra phương hướng công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) năm 2013. Theo đó, năm 2013 với mục tiêu thực hiện nghiêm túc quy định trong Luật Giáo dục, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác TSQS phải đáp ứng yêu cầu đào tạo theo đặc thù riêng của quân đội; tuyển sinh đào tạo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng cường các loại hình đào tạo cơ bản, đào tạo theo cơ cấu vùng miền; thực hiện tốt công tác tuyển sinh ở tất cả các khâu, kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử.

Ban tuyển sinh cũng đã nêu một số giải pháp cơ bản như: Tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS, tạo sự đồng thuận và sự hỗ trợ của dư luận trong quá trình tổ chức thực hiện, thu hút nguồn thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức chặt chẽ việc sơ tuyển và đăng ký dự thi ở các đơn vị, địa phương; song song với thực hiện nghiêm túc các quy định của quy chế, công tác coi thi vẫn là một khâu cần được tăng cường trong quy trình tuyển sinh.

Về công tác chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi các môn tự luận, chấm theo đúng quy trình 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt; việc cho điểm theo đúng đáp án và thang điểm của Bộ GD và ĐT… Thành lập ban thanh tra và tổ chức chấm thanh tra theo đúng quy chế.

You can leave a response.