Gia sư sư phạm » Tin tuyển sinh năm 2013

Thông tin tuyển sinh liên thông Đai học Nông nghiệp Hà Nội

[Giasudhsphn.com] – Thông tin tuyển sinh liên thông Đai học Nông nghiệp Hà Nội: chi tiết tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ đại học chính quy và hệ vừa học vừa làm các ngành Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh…

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học năm 2013  như sau:

1/ Ngành đào tạo liên thông:

 • Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy)
 • Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Cung cấp sử dụng điện)
 • Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế)
 • Công nghệ thông tin
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý đất đai
 • Khoa học cây trồng
 • Khoa học môi trường
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ sau thu hoạch
 • Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi thú y)
 • Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
 • Thú y

 

2/ Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:

Là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

3/ Môn thi và thời điểm thi tuyển sinh:

a/ Đối với Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Ngành đào tạo Hệ chính quy Hệ Vừa làm vừa học
Môn thi Thời điểm thi Môn thi Thời điểm thi
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin Khối A Cùng kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 7/2013 Khối A Tháng  3, 4, 10 và 11/2013
Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh Khối A hoặc D1 Khối A
Các ngành còn lại Khối A hoặc B Khối A hoặc B

b/ Đối với Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng  tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

– Môn thi:

 

STT Ngành (Chuyên ngành) đào tạo Môn cơ bản Môn Cơ sở Môn Chuyên môn
1 Kỹ thuật cơ khí (CK động lực) Toán (khối A) Cơ học lý thuyết 1 Động cơ đốt trong
2 Kỹ thuật cơ khí (CK chế tạo) Toán (khối A) Cơ học lý thuyết 1 Công nghệ kim loại
3 Kỹ thuật điện, điện tử (Cung cấp và Sử dụng điện) Toán (khối A) Lý thuyết mạch điện Lưới điện
4 Công nghệ thông tin Toán (khối A) Toán rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
5 Kinh tế Toán (khối A) Nguyên lý kinh tế Quản lý dự án
6 Kinh tế ( Kinh tế  phát triển ) Toán (khối A) Nguyên lý kinh tế Kinh tế phát triển
7 Kinh tế ( Quản lý kinh tế) Toán (khối A) Nguyên lý kinh tế Khoa học quản lý
8 Kinh tế nông nghiệp Toán (khối A) Nguyên lý kinh tế Kinh tế nông nghiệp
9 Kế toán Toán (khối A) Nguyên lý kế toán Kế toán doanh nghiệp
STT Ngành (Chuyên ngành) đào tạo Môn cơ bản Môn Cơ sở Môn Chuyên môn
10 Quản trị kinh doanh Toán (khối A) Quản trị học Marketing căn bản
11 Quản lý đất đai Toán (khối A, B) Trắc địa phổ thông Quy hoạch sử dụng đất
12 Khoa học cây trồng Toán (khối A, B) Sinh lý thực vật Cây lương thực
13 Khoa học môi trường Toán (khối A, B) Hoá học môi trường Đánh giá tác động môi trường
14 Công nghệ thực phẩm Toán (khối A, B) Hoá học thực phẩm Công nghệ chế biến thực phẩm
15 Công nghệ sau thu hoạch Toán (khối A, B) Hoá sinh thực phẩm Công nghệ chế biến thực phẩm
16 Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) Toán (khối A, B) Sinh lý gia súc Chăn nuôi lợn
17 Thú y Toán (khối A, B) Giải phẫu vật nuôi Vi sinh vật – Truyền nhiễm
18 Sư phạm kỹ thuật N.nghiệp Toán (khối A, B) Giáo dục học và Tâm lý học đại cương Phương pháp dạy kỹ thuật  nông nghiệp

4/ Thời điểm thi liên thông:

– Các lớp mở tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội thi vào tháng 4 và 10/2013.

– Các lớp mở tại Cơ sở liên kết đào tạo: trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh thi vào tháng 3, 4, 10, 11/ 2013 với điều kiện có  trên 60 thí sinh đăng ký dự thi đúng ngành cho một ngành đào tạo hoặc có trên 60 thí sinh không đúng ngành nay cùng đăng ký thi liên thông vào cùng một ngành đào tạo mới. Nếu số thí sinh trúng tuyển dưới 50 người, kinh phí đào tạo tính đủ bằng lớp 50 người.

5/ Thời gian và địa điểm đào tạo:

a/ Hệ chính quy: từ 18 đến 48 tháng tuỳ theo ngành tốt nghiệp ở bậc cao đẳng và ngành học liên thông ở bậc đại học.

b/ Hệ Vừa làm vừa học: từ 24 đến 54 tháng tuỳ theo ngành tốt nghiệp ở bậc cao đẳng và ngành học liên thông ở bậc đại học (hơn hệ chính quy 6 tháng).

– Lớp tổ chức đào tạo tại Trường: học vào  các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với điều kiện số thí sinh trúng tuyển cùng học đúng ngành (hoặc số thí sinh học không đúng ngành  nay cùng trúng tuyển vào cùng một ngành mới) từ 30 người trở lên. Nếu số thí sinh trúng tuyển vào cùng một ngành dưới 30 người, sinh viên tự đăng ký học cùng với các lớp đại học vừa làm vừa học của Trường hiện  có, kể cả các lớp mở tại các cơ sở liên kết để học kết chương trình quy định (không mở lớp riêng).

– Lớp tổ chức đào tạo tại các cơ sở được phép liên kết  học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

6/ Văn bằng tốt nghiệp đại học:

– Hệ Chính quy: áp dụng cho người học tập trung liên tục tại trườngĐH Nông nghiệp Hà Nội, quá trìnhtuyển sinh và đào tạo thực hiện theo Quy chếtuyển sinh, đào tạo hệchính quy.

– Hệ vừa làm vừa học: áp dụng cho người học tại Trường và tại các cơ sở liên kết đào tạo, quá trình tuyển sinh và đào tạo thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, đào tạo hệ vừa làm vừa học.

Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo liên thông vào các lớp mở tại Trường cần nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về Ban Quản lý đào tạo của Trường trước ngày 31/3 và 30/9. Mẫu hồ sơ có tại Ban Quản lý đào tạo.

Các Cơ sở được phép liên kết đào tạo nêu trên, có nhu cầu đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các ngành đã nêu  phải được UBND tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản đồng ý cho phép liên kết bằng văn bản. Nhà trường sẽ có văn bản phúc đáp Cơ sở liên kết sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản.

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)

ĐT: 0462617520

You can leave a response.