Gia sư sư phạm » Thư viện học

Thế nào là hình thang cân?

 [Giasudhsphn.com] – Thế nào là hình thang cân- trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định nghĩa:

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tứ giác  ABCD Hình thang cân ta có :

  • AB // DC
  • góc D = góc C hoặc góc A = góc B

* Chú ý: Nếu tứ giác ABCD là hình thang cân ( đáy AB,CD) thì góc C = góc D và

góc A = góc B.

2. Tính chất

Định lí 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Tứ giác ABCD ( AB//DC) là hình thang cân ta có: hai cạnh bên AD = BC

* Chú ý: Có những hình thang có hai cạnh bên bằng nhau nhưng không là hình thang cân

Định lí 2: Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Tứ giác ABCD (AB//DC) là hình thang cân ta có : AC = BD

3. Dấu hiệu nhận biết

– Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

– Dấu hiệu nhận biết hình thang cân:

  1. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
  2. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân


 

 

 

You can leave a response.