Gia sư sư phạm » Tin tức giáo dục

Tập trung phát triển trường cao đẳng chất lượng cao

[Giasudhsphn.com] – Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH cần chủ động phối hợp với các Bộ quản lý ngành và các doanh nghiệp để xác định các nghề trọng điểm cần ưu tiên đào tạo đạt chuẩn kỹ năng khu vực và quốc tế, quy mô đào tạo từng nghề đến năm 2015…

Tại cuộc họp về chương trình dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 26 trường CĐ nghề chất lượng cao, đồng bộ về chương trình đào tạo nghề, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chính sách đối với người dạy, người học, có trách nhiệm trở thành các Trung tâm đào tạo giáo viên dạy nghề cho các trường nghề trong cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng 26 trường, năm 2020 xây dựng 40 trường CĐ nghề chất lượng cao, vì vậy, trước mắt cần tập trung cho 26 trường này với 49 nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế.

Sẽ nâng cao đầu tư và liên kết đào tạo

Đối với 8 bộ chương trình đào tạo nghề đã được thí điểm chuyển giao từ Malaysia, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát để bảo đảm các cơ sở tiếp nhận chương trình ở Việt Nam có đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị máy móc trong quá trình triển khai; có cam kết của các trường được giao triển khai các bộ chương trình này, có lộ trình để được công nhận đạt chuẩn kỹ năng nghề của Malaysia vào cuối năm 2013, có đề xuất hợp tác đào tạo (đào tạo kép) với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở địa phương; tổ chức sơ kết định kỳ 6 tháng và cuối năm việc triển khai thực hiện các bộ chương trình này;

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH cần chủ động phối hợp với các Bộ quản lý ngành và các doanh nghiệp để xác định các nghề trọng điểm cần ưu tiên đào tạo đạt chuẩn kỹ năng khu vực và quốc tế, quy mô đào tạo từng nghề đến năm 2015; ngoài hợp tác với Malaysia, Hàn Quốc, cần cân nhắc khả năng mở rộng phạm vi hợp tác đào tạo nghề với một số nước ASEAN khác và với Đức, Nhật. Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết năm 2013 cho việc triển khai đào tạo các nghề trọng điểm, tổ chức sơ kết đánh giá vào cuối quý III năm 2013 để xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai trong năm 2014.

Về phía Bộ GD&ĐT, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ LĐ-TB&XH trong việc xây dựng đề án hợp tác đào tạo với nước ngoài.

You can leave a response.