Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Phrasal Verb ( V )

[Giasudhsphn.com]- Trung tâm gia sư đại học sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp Tiếng Anh– Phrasal Verb ( V ).

Phrasal Verb Definition Example
veer away from + stay away from, avoid I veer away from the same old summer blockbuster films.
Tags:
You can leave a response.