Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Phrasal Verb ( Q )

[Giasudhsphn.com]- Trung tâm gia sư đại học sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp Tiếng Anh– Phrasal Verb ( Q ).

Phrasal Verb Definition Example
quiet * down + be quiet, or cause to be quiet The neighbors told us to quiet down last night or they would call the police.
Tags:
You can leave a response.