Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Phrasal Verb ( I )

[Giasudhsphn.com]- Trung tâm gia sư đại học sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp Tiếng Anh– Phrasal Verb ( I ).

Phrasal Verb Definition Example
iron * out eliminate We need to have a meeting this week in order to iron out the distribution problems.
Tags:
You can leave a response.