Gia sư sư phạm » Thư viện học

Làm cách nào để tính được diện tích hình chữ nhật?

 [Giasudhsphn.com] –Làm cách nào để tính được diện tích hình chữ nhật– Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

1.Diện tích hình chữ nhật.

– Để tính được diện tích hình chữ nhật ta có công thức sau: S= a x b (Điều kiện: a>b)

Trong đó:

  • S: Diện tích hình chữ nhật
  • a: Chiều dài hình chữ nhật
  • b: Chiều rộng hình chữ nhật

Đơn vị tính của diện tích hình chữ nhật có thể là: cm2 hoặc m2, …v…v

– Công thức S= a x b được định nghĩa như sau: Diện tích hình chữ nhật S bằng tích của chiều dài a nhân với chiều rộng b.

Ví dụ cụ thể: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 5,2 cm , chiều rộng có độ dài là 1,9 cm. Bạn hãy tính diện tích hình chữ nhật đó?

Lời Giải

Xác định:

  • a= 5,2 cm
  • b= 1,9 cm
  • S=?

Ta áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật S= a x b = 5,2*1,9= 9,88 cm2.

=> Kết luận: Vậy diện tích hình chữ nhật sẽ là: 9,88 cm2.

 

 

 

 

You can leave a response.