Gia sư sư phạm » Thư viện học

Làm cách nào để tính được chu vi hình chữ nhật?

 [Giasudhsphn.com] –Làm cách nào để tính được chu vi hình chữ nhật– Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

1.Chu vi hình chữ nhật.

– Để tính được chu vi hình chữ nhật ta có công thức sau: C = (a+b) x 2

Phát biểu định nghĩa như sau: Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài HCN a cộng với chiều rộng HCN b tất cả nhân với 2.

Trong đó:

 • C: Chu vi hình chữ nhật
 • a: chiều dài HCN
 • b: Chiều rộng HCN

Đơn vị tính chu vi HCN:  cm,m,…

Chú ý: a,b phải cùng đơn vị tính

Để hiểu rõ hơn về công thức tính Chu vi HCN ta đi xét vài ví dụ sau:

Ví dụ 1: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 5 cm .

Lời Giải

Xác định:

 • a= 10cm
 • b= 5cm
 • C=?

Áp dụng CT tính ta có: C= (10 + 5) x 2 =30 cm.

=> Kết luận: Vậy chu vi hình chữ nhật sẽ là: 30 cm.

Ví dụ 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m , chiều rộng 20 m.Tính chu vi mảnh đất đó?

Lời Giải

Xác định:

 • a= 35 m
 • b= 20 m
 • C=?

Áp dụng công thức tính chu vi HCN ta có: C= (35+20) x 2 = 110 m

=> Kết luận: vậy chu vi mảnh đất đó sẽ là: 110 m.

Ví dụ 3: Bạn hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng là 9mét và diện tích của nó bằng 136 mét vuông.

Lời Giải

Ta sẽ gọi:

Chiều dài của hình chữ nhật là: a ( điều kiện: a>0)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: b (điều kiện: b>0)

Theo đề bài ta có:

– Chiều dài hơn chiều rộng là 9m, vậy ta có phương trình:  a-b = 9 (1)

– Diện tích hình chữ nhật là 136 m2, vậy ta có phương trình: a x b = 136 (2)

Từ phương trình (1) ta rút a ra ta có a = b+9

sau đó ta thay  a = b+9 vào phương trình (2)

=> (b+9) x b= 136

<=> b2 + 9b = 136

<=> b2 + 9b -136 = 0 sau đó ta bấm máy tính để giải phương trình bậc 2 một ẩn ta sẽ được kết quả sau:

sẽ có 2 giá trị của b:

 1. b1= 8m ( thỏa mãn điều kiện)
 2. b2= -17m (loại vì b>0)

Vậy với b=8m ta thay vào PT(1) ta được   a= 17m.

Vậy chu vi hình chữ nhật là: C= (a+b) x 2= (17+8) x 2= 50 m.

=> Kết luận: vậy chu vi hình chữ nhật sẽ là: 50 m.

 

 

 

 

You can leave a response.