Gia sư sư phạm » Tin tức giáo dục

Học viện Báo chí & Tuyên truyền dừng tuyển sinh khối A

[Giasudhsphn.com] – Thông tin từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền, mùa tuyển sinh năm 2013, trường không tuyển sinh khối A. Học viện chỉ tuyển sinh 2 khối C và D1.

Lãnh đạo Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết, năm 2012 Học viện tuyển sinh khối A cho ngành Kinh tế, Quan hệ công chúng và Quảng cáo nhưng không tuyển được nhiều thí sinh. Do vậy, năm 2013, Học viện quyết định dừng tuyển sinh khối tuyển sinh khối A. Học viện tổ chức thi tuyển sinh Khối C, D1 theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 vào các ngành của Học viện Báo chí & Tuyên truyền như sau:

Tên trường, ngành học Ký hiệu trường Mãngành Mã chuyên ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TGC
Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà NộiĐT: 0437546963 chọn 307, 306Fax: 0437548949; Website:http://www.ajc.edu.vn/
Các ngành đào tạo đại học: 1.550
Xã hội học D310301 C, D1 50
Công tác xã hội D760101 C, D1 50
Triết học, gồm các chuyên ngành: D220301 C, D1
– Triết học Mác-Lênin 524 50
– Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 50
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: D310101 C,D1
– Kinh tế chính trị Mác-Lênin 526 50
– Quản lý kinh tế 527 50
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D220310 C, D1 50
Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước D310202 C, D1 50
Chính trị học, gồm các chuyên ngành: D310201 C, D1
– Quản lý văn hóa – tư tưởng 530 90
– Chính trị phát triển 531 50
– Quản lý xã hội 532 50
– Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 50
– Giáo dục lý luận chính trị 534 50
– Văn hóa và phát triển 535 50
– Chính sách công 536 50
– Khoa học Quản lý Nhà nước 537 50
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D320401 C, D1 50
Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành: D320101 C, D1
– Báo in 602 100
– Báo ảnh 603 40
– Báo phát thanh 604 50
– Báo truyền hình 605 100
– Quay phim truyền hình 606 40
– Báo mạng điện tử 607 50
– Báo chí đa phương tiện 608 50
Ngành Quan hệ quốc tế, gồm các chuyên ngành: D310206 C, D1
– Thông tin đối ngoại 610 50
– Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 50
Quan hệ công chúng D360708 C,D1 50
Quảng cáo D320110 C,D1 40
Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh D220201 D1 40

Học viện tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển: Học viện thực hiện xét điểm trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, Học viện xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1.

– Lưu ý đối với những thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) theo chuyên ngành: Khi ĐKDT ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ ĐKDT, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào DS tiếp sinh tại phòng thi.

– Học viện tuyển sinh hệ đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 250 chỉ tiêu. Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2013.

– Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

You can leave a response.