Gia sư sư phạm » Thư viện học

Hình vuông và những điều cần biết

 [Giasudhsphn.com] – Hình vuông và những điều biết do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1.Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.

Ví dụ: Tứ giác ABCD là hình vuông:

=> góc A= góc B = góc C= góc D = 90 độ

AB=BC=CD=DA

từ định nghĩa, ta suy ra:

 • Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau
 • Hình vuông là hình thôi có 4 góc vuông

như vậy hình vuông vừa là HCN, vừa là hình thoi

2. Tính chất: Hình vuông có tất cả các tính chất của HCN và hình thoi.

 1. Hình vuông có 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường(Tâm của hình vuông).
 2. Hình vuông có 2 đường chéo vuông góc với nhau
 3. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
 4. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
 5. Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 90 độ
 6. Hình vuông có 1 đường thẳng là đường phân giác của góc
 7. Giao điểm 2 đường chéo của hình vuông là tâm đối xứng của hình vuông đó
 8. Hình vuông có 2 đường chéo và 2 đường thẳng nối trung điểm 2 cặp cạnh đối là trục đối xứng.
 9. 1 cạnh hình vuông là cạnh chắn trong đường tròn nội tiếp
 10. Hình vuông tạo ra 4 tam giác cân

3. Dấu hiệu nhận biết:

 1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
 2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
 3. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông
 4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
 5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

 

You can leave a response.