Gia sư sư phạm » Thư viện học

Hình thoi là gì – Những điều cần biết

 [Giasudhsphn.com] – Hình thoi là gi? và những điều biết do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

Ta có tứ giác ABCD là hình thoi => AB=BC=CD=DA

Nhận xét: Hình thoi là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.

2. Tính chất

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.

  1. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau
  2. Hình thoi có các góc đối bằng nhau
  3. Hai đường chéo của hình thoi:
  • Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  • Vuông góc
  • Mỗi đường chéo là tia phân giác của một góc

4. Hình thoi có các cạnh đối song song

5. Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng

6. Hai đường chéo của hình thoi là trục đối xứng.

7. một vài tính chất khác…

3. Dấu hiệu nhận biết

  1. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi
  2. Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi
  3. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
  4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

4. Công thức tính diện tích hình thoi.

Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo:   S= (m x n ) : 2

Phát biểu như sau: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 đường chéo chia cho 2( cùng một đơn vị đo).

 

 

 

 

 

You can leave a response.