Gia sư sư phạm » Thư viện học

Hình thang là gi?

[Giasudhsphn.com] – Hình thang là gì? do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

AB : cạnh đáy nhỏ.

DC : cạnh đáy lớn.

AD, BC : cạnh bên.

AH : đường cao.

 

Nhận xét:

– Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

– Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

2. Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là Hình thang có một góc vuông.

Chú ý: Tâm của hình thang vuông không có tâm.

Ví dụ: cho tam giác ABC cân tại A có hai đường cao BE và CF.Chứng minh BCEF là hình thang?

Lời Giải

ΔABC cân tại A, suy ra :

   (1)

 

Xét ΔABE và ΔACF ta có :

(gt)

 

AB = AC (ΔABC cân tại A)
Góc A chung.
=> ΔABE = ΔACF (cạnh huyền – góc nhọn)
=>AE =AF
=> ΔAEF cân tại A

=> góc AFE = (180 độ- góc A) : 2    (2)

Từ (1) và (2) : => góc AFE = góc ABC

=> EF//BC ( vì góc AFE, góc ABC ở vị trí đồng vị)

=> BCEF là hình thang ( điều phải chứng minh)

 

 

You can leave a response.