Gia sư sư phạm » Thư viện học

Hình chữ nhật và những điều cần biết

[Giasudhsphn.com] – Hình chữ nhật và những điều biết do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định nghĩa: Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông.
2. Tính chất: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
3. Diện tích hình chữ nhật:
Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng: a*b
Trong hai cạnh đối và song song với nhau, cạnh dài hơn (A) được gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn (B) gọi là chiều rộng.
4. Chu vi hình chữ nhật:
Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó: (a + b)*2.
5. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:
– Hình chữ nhật là một tứ giác đặc biệt: Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
– Hình chữ nhật là hình thang cân:
Hình chữ nhật là một dạng đặc biệt của một hình thang cân vì nó có đầy đủ tính chất của hình thang cân và còn có một tính chất khác:
+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình chữ nhật là hình bình hành:
Hình chữ nhật là một dạng đặc biệt của một hình bình hành vì nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và còn có một số tính chất khác:
+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

You can leave a response.