Ôn thi đại học

CÁC CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

[giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, bạn đọc công thức tính nhanh số đồng phân các hợp chất hữu cơ.    

36 ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2013

36 ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2013

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…36 đề trắc nghiệm hóa luyện thi đại học năm 2013. Tuyển tập 36 Đề thi trắc nghiệm hóa luyện thi đại học năm 2013: Phần I Tuyển tập 36 Đề […]

20 ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2013 CÓ ĐÁP ÁN

20 ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2013 CÓ ĐÁP ÁN

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…đề thi thử đại học môn hóa năm 2013. 20 Đề thi thử đại học môn hóa năm 2013 có đáp án:   Tải về

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 KHỐI A B SGD VĨNH PHÚC

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 KHỐI A B SGD VĨNH PHÚC

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…đề thi thử đại học môn toán các khối A, B năm 2013 của SGD Tỉnh Vĩnh Phúc. Đáp án Đề thi thử đại học môn toán khối A, B năm […]

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ QUA CÁC NĂM

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ QUA CÁC NĂM

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…bộ đề thi đại học môn hóa các khối A, B các năm 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012. Đáp án đề thi đại học môn vật lý khối A năm 2007: […]

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN QUA CÁC NĂM

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN QUA CÁC NĂM

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…bộ đề thi đại học môn Toán các khối A, B, D các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Đáp án đề thi đại học môn Toán Khối A năm […]

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA QUA CÁC NĂM

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA QUA CÁC NĂM

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các thầy cô, các em học sinh, quý bạn đọc…bộ đề thi đại học môn hóa các khối A, B các năm 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012. Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2007: Đề […]

TUYỂN TẬP 6 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ LTĐH

[Giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội xin giới thiệu đến các bạn tuyển tập 6 chuyên đề bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ luyện thi đại học chi tiết và đầy đủ có đáp án Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ: phần 1, phần 2, […]

CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC (Phần 4)

[giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư giới thiệu Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học chuyên đề Andenhit – Xeton – Axitcacboxylic. Chuyên đề gồm 180 câu được chia thành 4 phần. Phần 4 từ câu 136 – 180. Xem : Andehit – Xeton – Axitcacboxylic phần […]

CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC (Phần 3)

[giasudhsphn.com] Trung tâm gia sư giới thiệu Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học chuyên đề Andenhit – Xeton – Axitcacboxylic. Chuyên đề gồm 180 câu được chia thành 4 phần. Phần 3 từ câu 91 – 135. Xem : Andehit – Xeton – Axitcacboxylic phần […]