Gia sư sư phạm » Gia sư gia đình, Thư viện học

Định lí Talet (thales) trong tam giác

[Giasudhsphn.com] – Định lí Talet trong tam giác do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

I/ Một số khái niệm.

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng.

Định nghĩa: Tỉ số của 2 đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Ví dụ: Ta cho đoạn thẳng AB = a, CD = b. Vậy tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD  là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị.

Tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD: a,b cùng một đơn vị.

Tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD được ký hiệu là: AB/CD.

Ví dụ:

+ Nếu AB = 4 cm , CD = 5 cm

A|—–|—–|—–|—–|B

C|—–|—–|—–|—–|—–|D

=> AB/CD = 400/500 = 4/5.

+ Nếu AB = 7 00m , CD = 800m.

=> AB/CD = 700/800 = 7/8.

Chú ý: Tỉ số của 2 đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ.

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với 2 đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:

AB/CD = A’B’/C’D’ hay AB/A’B’ = CD/C’D’.

II/ Định lí talet (Thừa nhận, không chứng minh):

 

Ví dụ : Tính độ dài x trong hình 4 .

Giải:

Vì MN//EF, theo định lí talet ta có:

DM/ME = DN/NF

hay 6,5/x = 4/2

=> x = (2 x 6,5) : 4 = 3,25.

 

Hình 4

You can leave a response.