Gia sư sư phạm » Thư viện học

Định lí đảo và hệ quả của định lí ta-let

[Giasudhsphn.com] – Định lí đảo và hệ quả của định lí ta-let do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

1. Định lí Ta-let đảo ( Thừa nhận,không chứng minh)

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tan giác.

2. Hệ quả của định lí Ta-let

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại của tam giác thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh tam giác đã cho.

Ví dụ: Cho tam giác ABC có AB = 28cm, AC = 20cm. trên AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm, trên AC lấy điểm N sao cho AN = 5cm. Chứng minh MN // BC.

Lời Giải

Bài 9 ( SGK.trang 63, toán 8 tập 2)

cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD = 13,5cm BD = 4,5cm. tính tỉ số các khoảng cách từ D và B đến AC.

Lời Giải

 

 Bài 11 ( SGK .trang 63, toán 8 tập 2)

Cho tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ EF và MN song song BC.
a.    Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF.
b.    Tính diện tích tứ giác MNFE, biết  diện tích tam giác ABC là 270cm2.

 

Lời Giải

 

You can leave a response.