Gia sư sư phạm » Thư viện học

Công thức tính diện tích và chu vi của hình vuông

 [Giasudhsphn.com] – Công thức tính diện tích và chu vi của hình vuông-Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội .

1. Diện tích hình vuông.

Định lý: Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó( hay nó chính là độ dài một cạnh nhân với chính nó):

S= a x a = a2 ( cạnh x cạnh).

Ví dụ: Một tờ giấy hình vuông cạnh 80(mm). Tính diện tích tờ giấy đó theo (cm2).

Lời Giải

Ta đổi 80 mm = 8 cm

Theo đề bài ta có cạnh của hình vuông là 80 mm = 8 cm, mặt khác hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

=> Diện tích tờ giấy là: S= a x a= 8 x 8 = 64 cm2.

Đáp số: 64 cm2.

2. Chu vi hình vuông.

– Chu vi hình vuông là khoảng cách vòng quanh mặt ngoài hình vuông, hình vuông có độ dài 4 cạnh bằng nhau.

Vậy muốn tính chu vi hình vuông ta làm như sau: Ta lấy số đo độ dài 1 cạnh nhân với 4.

C = a x 4

Trong đó:

  • C: là chu vi ( hoặc chu vi có thể ký hiệu là P).
  • a: Độ dài của 1 cạnh hình vuông.

Ví dụ: Một hình vuông có chu vi 20cm . Tính diện tích hình vuông đó.

Lời Giải

Theo đề bài ta có:

Chu vi hình vuông : C= a x 4 = 20

=> a = 5 cm

Vậy diện tích hình vuông là: S= a x a = 5 x 5 = 25 cm2.

Đáp số: S= 25 cm2.

 


 

 

 

 

You can leave a response.