Gia sư sư phạm » Thư viện học

Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

[Giasudhsphn.com] – Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

1. Diện tích hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật với chiều dài 5 và chiều rộng 4

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng: a*b.

Trong hai cạnh đối và song song với nhau, cạnh dài hơn (A) được gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn (B) gọi là chiều rộng.

Chẳng hạn như trong hình bên phải, chiều dài là 5 và chiều rộng là 4, thì hình diện tích của hình chữ nhật đó là: 5*4 = 20.

2. Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó: (a + b)*2.

 

You can leave a response.