Gia sư sư phạm » Ứng dụng tin học

Chương trình học của Khóa học Tin học văn phòng cơ bản

Chương trình học của Khóa học đào tạo tin học văn phòng cấp tốc cơ bản:

NỘI DUNG CHÍNH HỌC PHẦN  WORD

BUỔI 1 : TỔNG QUAN VỀ WORD – QUY TẮC SOẠN THẢO – CĂN CHỈNH LỀ – TAB
BUỔI 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO CỘT VÀ NGẮT TRANG, PHÂN CHIA SECTION –LÀM VIỆC VỚI BẢNG
BUỔI 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA
BUỔI 4: TẠO HEADER, FOOTER , ĐÁNH SỐ TRANG CHO VĂN BẢN – CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2007
BUỔI 5: THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NÂNG CAO & IN ẤN VĂN BẢN
Chương trình đào tạo tin học văn phòng tại Hà Nộicho tất cả mọi người. Với chương trình đào tạo tin học cấp tốc, chúng tôi có phương pháp học nhanh, dễ hiểu và hiệu quả. MỌi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo Hotline: 0919.281.916.

NỘI DUNG CHÍNH HỌC PHẦN  EXCEL

BUỔI 1: LÀM QUEN VỚI MS EXCEL – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ XỬ LÝ TRONG EXCEL
ĐỊNH DẠNG Ô, XỬ LÝ HÀNG CỘT, COPY DI CHUYỂN DỮ LIỆU GIỮA CÁC Ô, CÁC SHEET
CÁC KIỂU ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL
BUỔI 2: CÁC HÀM TRONG EXCEL (NHÓM HÀM LOGIC, NHÓM HÀM THỐNG KÊ, NHÓM HÀM TOÁN HỌC, NHÓM HÀM XỬ LÝ CHUỖI, NHÓM HÀM THỜI GIAN)BUỔI 3: KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU (LỌC DỮ LIỆU, TRÍCH RÚT DỮ LIỆU)

BUỔI 4:  ĐỒ THỊ (VẼ ĐỒ THỊ – HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ TRÊN ĐỒ THỊ – CÁC KIỂU ĐỒ THỊ)
BUỔI 5: TRÌNH BÀY HEADER, FOOTER, CHÈN/ XÓA NGẮT TRANG VÀ IN ẤN
BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP: CHẤM CÔNG, THANG BẢNG LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG, QUẢN LÝ HÀNG HÓA, LẬP BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, HÀNG TỒN KHO, QUẢN LÝ TIỀN THUÊ KHÁCH SẠN,…
Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline: 0919.281.916.
You can leave a response.