Thu vien toan hoc


Bài tập nâng cao về các hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập nâng cao về các hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.   I/ Bài tập vận dụng cho các hằng đẳng thức (4), (5), (6), (7). Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức: a) a³ + 3a² + 3a + […]

Bài tập nâng cao về các hằng đẳng thức đáng nhớ

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập nâng cao về các hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  I/ Bài tập vận dụng cho các hằng đẳng thức (1), (2), (3), (4). Bài 1. Cho đa thức 2x² – 5x + 3 . Viết đa thức trên dưới dạng […]

Bài tập nâng cao về nhân Đơn Thức và nhân Đa Thức

  [Giasudhsphn.com] – Bài tập nâng cao về nhân đơn thức và nhân đa thức do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  Bài tập vận dụng (tiếp) Bài 6. Thực hiện phép tính. 3xn (4xn-1 – 1) – 2xn+1 (6xn-2 – 1) Lời Giải Ở bài tập này chúng ta hãy […]

Bài tập tổng hợp về nhân Đơn Thức và nhân Đa Thức(Bài tập nâng cao)

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập tổng hợp về nhân đơn thức và nhân đa thức do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn. Qua các bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về Nhân đơn thức với đa thức, Nhân đa thức với đa thức.Vậy trong bài này chúng ta hãy vận […]

Nhân đa thức với đa thức.

[Giasudhsphn.com] – Nhân đa thức với đa thức do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  1.  Công thức. (A + B).( C +D ) = A.C + A.D + B.C + B.D 2. Phát biểu bằng lời Muốn nhân một đa thức với đa thức ta nhân mỗi hạng tử của […]

Nhân đơn thức với đa thức

 [Giasudhsphn.com] – Nhân đơn thức với đa thức do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  1.  Công thức A.(B + C) = A.B + A.C  2. Phát biểu bằng lời Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi […]

Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp theo)

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp theo).  Bài 30 ( SGK.trang16, toán 8 tập 1). Rút gọn các biểu thức sau: a) (x +3)(x2 – 3x […]

Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp theo)

 [Giasudhsphn.com] – Những hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.  Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp theo).  6. Tổng hai lập phương (CT6). Với A và B là các biểu thức tùy ý ta có: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB […]

Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn. Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp). Bài lần trước chúng ta đã được học và áp dụng làm bài tập về 3 hằng đẳng thức đầu tiên. […]

Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp)

 [Giasudhsphn.com] – Những hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( Tiếp).  4. Lập phương của một tổng ( CT4). (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3             (4) Phát biểu bằng lời: Lập phương của một […]