Gia sư sư phạm » Thư viện học

Bài tập nâng cao về nhân Đơn Thức và nhân Đa Thức

  [Giasudhsphn.com] – Bài tập nâng cao về nhân đơn thức và nhân đa thức do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

 Bài tập vận dụng (tiếp)

Bài 6. Thực hiện phép tính.

3xn (4xn-1 – 1) – 2xn+1 (6xn-2 – 1)

Lời Giải

Ở bài tập này chúng ta hãy nhớ lại kiến thức lớp  6 về lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân và chia 2 lũy thừa cùng cơ số một chút…để làm bài tập này nhé!

  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

                     an = a . a . … . a ( n ≠ 0)

qui ước : a1 = a

  •  Nhân hai lũy thừa cùng cơ số :

                         am . an = am + n

  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số

                        am : an = am – n

Vậy ở bài tập này ta sẽ làm như sau:

A = 3xn (4xn-1 – 1) – 2xn+1 (6xn-2 – 1)

= 12x2n-1 – 3xn – 12x2n-1 + 2xn+1

= 2xn+1 – 3x

 Bài 7. Rút gọn biểu thức:

a) 10n+1 – 6.10n

b) 90.10k – 10k+2 + 10k+1

c) 2,5.5n-3 .10 + 5n – 6.5n-1 

Lời Giải

 a) 10n+1 – 6.10n = 10.10n – 6.10n = 4.10n .

b) 90.10k – 10k+2 + 10k+1 = 90.10k – 100.10k + 10.10k = 0.

c) 2,5.5n-3 .10 + 5n – 6.5n-1   = 25.5n /125 + 5n – 6.5n /5 = 5n /5 – 6.5n /5 +5n = 0.

Bài 8.

a) Chứng minh rằng: 210 + 211 + 212 chia hết cho 7.

b) Viết 7.32 thành tổng của ba lũy thừa cơ số 2 với các số mũ là 3 số tự nhiên liên tiếp.

Lời Giải

a) A = 210 + 211 + 212= 210 + 2. 210 + 4. 210 = 7.210  chia hết cho 7 (đccm)   

b) 7.32 = 7.25 = 25 + 2.25 + 4.25 = 25 + 26 + 27     .

 


 


 

You can leave a response.