Gia sư sư phạm » Tin tức giáo dục

150 triệu USD phát triển giáo dục đại học và mầm non

[Giasudhsphn.com] – Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai khoản tín dụng tổng trị giá 150 triệu đô la Mỹ để giúp Việt Nam hỗ trợ và duy trì thực hiện Chương trình cải cách Giáo dục Đại học, và để chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.

Theo đó, 50 triệu đô la Mỹ cho “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học – Giai đoạn 3” sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học bằng cách: cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và nghiên cứu và tăng cường năng lực của hệ thống; tăng cường minh bạch tài chính, tính bền vững và hiệu quả của giáo dục đại học, và nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học. Đây là khoản tín dụng thứ ba trong chuỗi các dự án này.

100 triệu đô dành cho dự án “Tăng cường Khả năng Sẵn sàng Đi học cho Trẻ mầm non” với mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào cấp tiểu học, đặc biệt là nhóm có nguy cơ gặp nhiều khó khăn trong môi trường học tập, thông qua hỗ trợ các yếu tố được lựa chọn từ chương trình quốc gia của Việt Nam về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015” (Quyết định 239). Dự án hỗ trợ các nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực cho giáo viên và hiệu trưởng trong quản lý chất lượng mầm non và tăng cường khả năng chuyên môn.

You can leave a response.